Een beter milieu door te repareren!

Een beter milieu door te repareren!

EEN BETER MILIEU DOOR TE REPAREREN! 

De vraag naar grondstoffen om elektrische apparaten te maken neemt sterk toe. Dit is de reden dat de overheid samenwerkt met het bedrijfsleven, kennisinstituten, milieuorganisaties en andere maatschappelijke organisaties om zuiniger en slimmer met grondstoffen om te gaan. Het doel: Nederland moet in 2050 een circulaire economie zijn.

Maar wat is nou een circulaire economie? Een circulaire economie is een systeem van gesloten kringlopen. Een systeem waarin apparaten, onderdelen en grondstoffen zo min mogelijk hun waarde verliezen. In een volledige circulaire economie bestaan afvalstoffen niet meer aangezien alles hergebruikt kan worden voor het maken van nieuwe producten.

 

Het kabinet heeft (volgens Rijksoverheid, 2019) drie doelstellingen om de Nederlandse economie zo snel mogelijk circulair te maken.

  • Bestaande productieprocessen maken efficiënter gebruik van grondstoffen, zodat er minder grondstoffen nodig zijn.
  • Wanneer nieuwe grondstoffen nodig zijn, wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzaam geproduceerde, hernieuwbare (onuitputtelijke) en algemeen beschikbare grondstoffen.
  • Nieuwe productiemethodes ontwikkelen en nieuwe producten circulair ontwerpen.

De naar grondstoffen om elektrische apparaten te maken neemt sterk toe. Dit is de reden dat de overheid samenwerkt met het bedrijfsleven, kennisinstituten, milieuorganisaties en andere maatschappelijke organisaties om zuiniger en slimmer met grondstoffen om te gaan. Het doel: Nederland moet in 2050 een circulaire economie zijn.

Maar wat is nou een circulaire economie? Een circulaire economie is een systeem van gesloten kringlopen. Een systeem waarin apparaten, onderdelen en grondstoffen zo min mogelijk hun waarde verliezen. In een volledige circulaire economie bestaan afvalstoffen niet meer aangezien alles hergebruikt kan worden voor het maken van nieuwe producten.


Het kabinet heeft (volgens Rijksoverheid, 2019) drie doelstellingen om de Nederlandse economie zo snel mogelijk circulair te maken.

  1. Bestaande productieprocessen maken efficiënter gebruik van grondstoffen, zodat er minder grondstoffen nodig zijn.
  2. Wanneer nieuwe grondstoffen nodig zijn, wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzaam geproduceerde, hernieuwbare (onuitputtelijke) en algemeen beschikbare grondstoffen.
  3. Nieuwe productiemethodes ontwikkelen en nieuwe producten circulair ontwerpen.

Wat is E-waste?

E-waste is een andere benaming voor elektronisch afval. Dit bevat alle producten met een stekker, batterij of een snoer. In deze apparaten zitten duurzame grondstoffen zoals: goud, nikkel en koper. Dit zijn schaarse grondstoffen die hergebruikt kunnen en dienen te worden. Toch worden elektronische apparaten vaak onnodig weggegooit en ontstaat hierdoor E-Waste

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *